femke-smalleheader1.jpg

Altvioolles

De altviool lijkt uiterlijk veel op een viool, maar het is toch echt een ander instrument. De altviool is groter dan de viool  en klinkt lager. Ook in het samenspel en klassieke repertoire krijgt de altviool vaak een andere rol toebedeeld dan de viool. De altviool heeft een middenstem en is de verbindende factor tussen de hoge- (violen) en de lage strijkers (celli).

De klank van de altviool is iets warmer dan de viool en lijkt soms een beetje op het geluid van een cello, maar het bespelen van de altviool is vergelijkbaar met een viool. Doordat de altviool groter is, zijn er wat kleine verschillen in de speeltechniek.

Speel je al altviool of wil je graag de warme klanken leren kennen, dan ben je ook van harte welkom voor lessen.

Voor altvioollessen gelden dezelfde voorwaarden als voor de gewone vioollessen

Proefles!

Wil je eens proberen of de viool jouw instrument is? Ben je benieuwd hoe een altviool klinkt? Bel of stuur een email voor een proefles....

proefles