femke-smalleheader1.jpg

De lessen worden aangegaan voor een periode van een heel schooljaar. Het jaarcontract loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. Instromen is op elk moment mogelijk. De overeenkomst zal verlengd worden voor het daarop volgende seizoen, tenzij vóór 1 juli is opgezegd.

Voor nieuwe leerlingen geldt een proefperiode van 3 maanden. Binnen deze 3 maanden kan op elk willekeurig moment opgezegd worden, na deze 3 maanden zijn de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven, van toepassing. Wanneer een leerling tijdens de proefperiode stopt, is de leerling verplicht om de betaling te doen van alleen die maanden waarin lessen zijn afgenomen.

Het jaarcontract kan alleen worden geannuleerd bij verhuizing of ziekte over langere termijn met een doktersverklaring.

Bij ziekte/afwezigheid van de leerling, mits de les meer dan 24 uur van tevoren is afgemeld, zal gezamenlijk worden gezocht naar een mogelijkheid om de les op een ander moment in te halen.

Bij alle andere annuleringen wordt de les wel in rekening gebracht.

Wanneer de docent een les annuleert, wordt er een inhaal les gepland i.p.v. de geannuleerde les. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het volgen van het aantal gekochte lessen. De lessen moeten binnen het (school)jaar worden op gemaakt.

De lerares mag maximaal 2 x per schooljaar de les verzuimen wegens ziekte of familieomstandigheden.

De vakantieplanning is in overeenstemming met de scholen in de regio Zuid. In de maand augustus vinden geen lessen plaats. Het nieuwe schooljaar begint altijd op 1 september en loopt door tot en met de eerste week van juli.

Betaling gebeurt via automatische maandelijkse afschrijving aan het begin van de maand. Het geld dient uiterlijk de 10e van de maand overgemaakt te zijn.

Proefles!

Wil je eens proberen of de viool jouw instrument is? Ben je benieuwd hoe een altviool klinkt? Bel of stuur een email voor een proefles....

proefles